Home Tin tức Trung tâm bảo tồn 12.000 sinh vật dưới nước đặc hữu

Trung tâm bảo tồn 12.000 sinh vật dưới nước đặc hữu

by admin
Trung Quốc mới đưa vào hoạt động một trung tâm động vật thủy sinh nhằm bảo tồn đa dạng sinh học ở sông Trường Giang và hồ Bà Dương.vnexpress.net

related posts

Leave a Comment