Điều khoản sử dụng của website:chuyengiamaylocnuoc.vn được áp dụng với tất cả người dùng truy cập vào trang web.

1.Tổng quan

Trang web này và tất cả các trang phụ trên website đều được đăng tải và duy trì bởi Chuyengiamaylocnuoc.vn. Khi truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong Điều khoản sử dụng.

Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản sử dụng này của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web.

2. Thay đổi và chỉnh sửa

Chúng tôi có thể thay đổi và chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này bất cứ khi nào. Vì vậy, hãy đọc Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập trang. Nếu bạn sử dụng trang sau khi có sự thay đổi và chỉnh sửa Điều khoản sử dụng này, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận với các Điều khoản sử dụng mới.

3. Hành vi của bạn

Mọi tính năng và tính khả dụng của trang web có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng mạng, định dạng nội dung cũng như khả năng tương thích của các thiết bị mà người dùng sử dụng. 

Trang web có thể tạm thời không truy cập được do việc bảo trì hoặc vì bất kỳ lý do nào đó. Ngoài ra, Chuyengiamaylocnuoc.vn có thể ngừng cung cấp bất kỳ trang nào trên web vào bất kỳ lúc nào.

Người dùng truy cập trang web có thể phải trả phí do việc gửi dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Chuyengiamaylocnuoc.vn tuyên bố không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí như vậy.

4. Quyền và trách nhiệm của trang

  • Chuyengiamaylocnuoc.vn có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
  • Chuyengiamaylocnuoc.vn có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
  • Khi truy cập website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Chuyengiamaylocnuoc.vn. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
  • Các thông tin cá nhân của người dùng như Họ tên, ngày/tháng/năm sinh/ giới tính, địa chỉ, số điện thoại,…được người dùng cung cấp tự nguyện bằng bất kỳ hình thức nào trên web đều có thể được sử dụng nội bộ chi mục đích nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ của web.
  • Chuyengiamaylocnuoc.vn cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. 
  • Chuyengiamaylocnuoc.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Chuyengiamaylocnuoc.vn được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.
  • Chuyengiamaylocnuoc.vn được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Chuyengiamaylocnuoc.vn không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
  • Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Chuyengiamaylocnuoc.vn sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
  • Chuyengiamaylocnuoc.vn có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

5.Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Chuyengiamaylocnuoc.vn cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại

Người dùng phải đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Chuyengiamaylocnuoc.vn; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Chuyengiamaylocnuoc.vn.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

6. Liên kết

Trang web Chuyengiamaylocnuoc.vn có thể chứa các liên kết đến những trang web khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó.