Cách tự làm nước rửa tay khô trong cơn dịch virus corona

Bùng phát dịch viêm phổi do Vius Corona đã khiến các mặt hàng y tế như khẩu trang y tế, nước sát trùng, dung dịch … Đọc tiếp Cách tự làm nước rửa tay khô trong cơn dịch virus corona