Home Đánh giá máy lọc nước Bảng giá máy lọc nước Karofi tháng 4/2021

Bảng giá máy lọc nước Karofi tháng 4/2021

by admin

Chuyên gia máy lọc nước cập nhật bảng giá máy lọc nước Karofi tháng 4/2021

Máy lọc nước tủ đứng
Máy lọc nước R.O Karofi B930
4.990.000
Máy lọc nước R.O Karofi N7RO
4.670.000
Máy lọc nước R.O Karofi KSI80-A
5.678.000
Máy lọc nước R.O Karofi K8RO-H
6.170.000
Máy lọc nước R.O Hydrogen Karofi M-I129/H
7.950.000
Máy lọc nước R.O Karofi K9IQ 2.0
8.330.000
Máy lọc nước R.O Karofi Optimus Plus O-P1310
8.338.000
Máy lọc nước R.O Karofi O-i439
8.910.000
Máy lọc nước RO nóng nguội Karofi O-H128/H
9.190.000
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Karofi O-D138
10.100.000

Máy lọc nước để gầm

Máy lọc nước R.O Karofi S-s217
4.050.000
Máy lọc nước R.O Karofi Karofi S-s117
5.050.000
Máy lọc nước Karofi KAQ-U03 5.990.000
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05 6.090.000
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 6.590.000

Máy lọc nước lợ

Máy lọc nước Karofi KBW100 7.990.000
Máy lọc nước Karofi KBW-9RO 7.190.000
Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO 6.990.000

related posts

Leave a Comment